Thailand Web Stat Truehits.net ติดตั้ง (เดินสาย) ไฟฟ้า - ศูนย์ใหญ่ รับเหมาระบบไฟฟ้า (สาขาทั่วประเทศ)

ติดตั้ง (เดินสาย) ไฟฟ้า

บริการ,รับเดินสายไฟฟ้า, รับติดตั้งไฟฟ้า
- ติดตั้ง,แก้ไข,ปรับปรุง, สายไฟฟ้าทุกชนิด
- อาคาร, โรงงาน
- ห้างสรรพสินค้า,
- โรงแรม, สนามกลอฟ, รีสรอท์,

ติดตั้งเดินสาย ไฟฟ้า รับเดินสายไฟฟ้า, รับเหมาไฟฟ้า, ปัจจุบันเราคือ บริษัทรับเหมาระบบไฟ, บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ผู้ให้บริการ รับติดตั้งเดินสายไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, รับปักเสาไฟฟ้า, (รับติดตั้งสายไฟฟ้า) เดินระบบไฟ, สายไฟฟ้า, ผู้ให้บริการงานด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, อันดับ1 ในประเทศ อัพเดทข้อมูล 01/09/2017 บริการงานด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับเดินระบบไฟฟ้า, รับติดตั้งสายไฟฟ้า, ลากสายไฟฟ้าแรงต่ำ และระบบสายไฟฟ้าแรงสูง รับเหมาไฟฟ้าครบวงจร บริษัทรับเหมาระบบไฟ, บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ตามมาตรฐานสากลอันดับ 1 ในประเทศไทยในขณะนี้ครองอันดับผู้ให้บริการ รับติดตั้งไฟฟ้า, รับเดินสายไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศไทย

อันดับ1 ในประเทศ ตลอดระยะเวลา 6 ปีซ้อน บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า, บริการงาน รับเดินระบบสายไฟฟ้าแรงสูง, รับติดตั้งสายไฟฟ้า, เดินสายไฟฟ้า,ดินสายไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง, รับเหมางานสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้า, งานระบบไฟฟ้าได้รับรางวัลผู้ประกอบการ SEM ด้านระบบไฟฟ้า (กลุ่ม บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ) ยอดเยี่ยมปี 2011 ถึง ปี 2015


ความสามารถ รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับเดินสายไฟฟ้า, รับเดินสายไฟฟ้าแรงสูง, รับเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ, ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงงาน รับเหมาไฟฟ้าขนาดเล็ก, บริษัทรับเหมาระบบไฟ, (ขนาดใหญ่) ปัจจุบันเราคือ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, รับปักเสาไฟฟ้า มากความสามารถ ''ขอใช้ไฟฟ้า'' กับทางการไฟฟ้า เพือขอติดมิตเตอร์ไฟฟ้าจนสิ้นสุดการนำระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า, สนามกลอฟ, สนามบิน, หรือ จนการขออนุมัติผ่านสำเร็จจนถึงขั้นตอนการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ติดตั้งเสาไฟฟ้า,
พร้อมเดินสายไฟฟ้าลากสายไฟฟ้าภายใน และ ลากสายไฟฟ้าภายนอกอาคารทุกกรณีขั้นตอนการปฎิบัติงาน และ ขั้นตอนการติดตั้งลากสายไฟฟ้า ถูกต้องเป็นไปตามแบบแผนและข้อกำหนดวิธีปฎิบัติด้านความปลอดภัยสากลมาตรฐานการไฟฟ้าอุตสาหกรรม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, มาตรฐานอื่นๆตามหลักสากล ( สามารถทวนสอบได้จากเอกสารขั้นตอนการปฎิบัติงานทุกขั้นตอน)  ประเภทงานที่บริการสามารถอธิบายได้ดังนี้

- เดินสายไฟฟ้าแรงสูง, ( ติดตั้งสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แรงสูง )
- เดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ, ( ติดตั้งสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แรงต่ำ )
- แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้า, แรงต่ำ และ แรงสูง
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แรงต่ำ, และ แรงสูง
- ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า แรงต่ำ และ แรงสูง
- ดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้าง
- ให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า ( ฟรี )

ราคา 2,500-. บาท/Jobs (เริ่มต้น) ราคานี้เป็นราคาประเมิน เบื่องต้นสอบถามวิศวกรโดยตรง (สายด่วนวิศวกร) 081 722 1109 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อวิศวกรเพื่อสอบถามข้อมูล และ ราคาแบบวันต่อวัน

มาตรฐานการทำงาน

● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
● ข้อบังคับอื่นๆ ตามหลักสากล
● ISO9001:2008
● ISO 14000


และ ระบบการทำงานมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ ยึดมั่นหลักการทำงานตามหลักสากล

 

ช่วยเหลือฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง)

 

 '' บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ''

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีทีมงาน และวิศวกรพร้อมเข้าบริการทันที 32 สาขา (ทั่วประเทศ) ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพิ่มความอุ่นใจ และ ความไว้วางใจด้านบริการหลังการขายยิ่งขึ้น

รับประกัน ( 10 ปี )

 

 โครงการ รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับประกันผลงานหลังเสร็จสิ้น (10ปี)  มั่นใจได้ว่าภาระกิจ รับเหมาระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, ติดตั้ง/แก้ไข/บริการ จากทางบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขสูงสุด (10ปี) ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามมาตรฐานและขอบเขตในสัญญาด้านบริการของเรา 15/02/2017
( เพราะเราไม่ใช่แค่ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, )