Thailand Web Stat Truehits.net บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า - ศูนย์ใหญ่ รับเหมาระบบไฟฟ้า (สาขาทั่วประเทศ)

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

- บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจร
- กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า,
- เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า,
- งานระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ

บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, 
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลง, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ,
--------------------------------------------------------------------------------------

บริการงานด้าน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, ติดตัั้งระบบไฟฟ้า (เข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้า) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง (เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า) บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, ครอบคลุมงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท อธิเช่น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, เคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า, เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า,

จนถึงสิ้นสุดงานด้าน กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, ขั้นตอนปฎิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้า และข้อกำหนด วิธีการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (มาตรฐานสากล) ข้อบังคับการทำงานเป็นไปตามระเบียบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, และข้อกำหนดหรือข้อบังคับตามนโยบายสากลอย่างเคร่งครัด ยึดหลักการทำงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย และ อ้างอิงถึงระบบการไฟฟ้าทุกประการ งานด้านบริการด้าน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, โดยสังเขป อธิเช่น

- บริการ รับซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ รับกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ รับเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ รับPM หม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ OVER HUAL หม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า,
- บริการ สลับสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า,

ราคา 2,500-. บาท/Jobs (เริ่มต้น)
ราคา บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, เบื่องต้นรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามวิศวกรโดยตรง (สายด่วนวิศวกร) 081 722 1109
อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องให้แจ้งให้ทราบ Update 01/02/2017

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน/วิธีปฎิบัติงาน (ขั้นตอนการทำงาน)
วิศวกรเข้าตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบ '' หม้อแปลงไฟฟ้า '' ก่อน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, หรือ กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, ทำการทดสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเบื่องต้นตามข้อกำหนดและทำการประเมินสภาพการทำงานทั้งหมดของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยวิธีตรวจเช็ค หม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยด้วยขั้นตอนของระบบมาตรฐานงาน บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, ดังนี้

1  ตรวจสอบสภาพภายใน และ ภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนทำการ บำรุงรักษาหม้อแปงไฟฟ้า,
2  SILICA-GEL (สารดูดความชื้น) หากเสื่อมคุณภาพจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพูหรือสีดำ ควรเปลี่ยนใหม่
3  ซีลยางชำรุดน้ำมันไหลซึมออกมา
4  ถังหม้อแปลงไฟฟ้า, ขึ้นสนิม ผุ ชำรุด
5  อาร์คซิ่งฮอนชำรุด บิดงอไม่ได้ระยะ
6  ประเก็นกรอบ หมดสภาพหรือชำรุดน้ำมันจะไหลซึมออกมา
7  บุชชิ่งแรงสูง -แรงต่ำ บิ่นแตก ชำรุด หรือมีฝุ่นเกาะหนาอาจเป็นตัวนำให้ไฟรั่วลงดินทำให้ไฟดับได้
8  ถังอะไหล่ ,น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, มีระดับน้ำมันต่ำจะต้องเติมน้ำมันเพิ่ม
9  ครีบระบายความร้อนของ, หม้อแปลงไฟฟ้า, สกปรกรั่วซึม
10  ขั้วต่อสายแรงสูง - แรงต่ำที่บุชชิ่งหลวมหรือเกิดอ๊อกไซด์จะทำให้เกิดอาร์คชำรุด
11  ค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าของน้ำมันต่ำกว่าพิกัด จะต้องทำกรองหรือเปลี่ยนทันที

บทความ การทำงานหม้อแปลงไฟฟ้า (เบื่องต้น)
หม้อแปลงไฟฟ้า, เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการนำระบบไฟฟ้าแรงสูงจากสายไฟฟ้าหลัก (เมนสายไฟฟ้าแรงสูง) ส่งไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในระบบอุตสหากรรมหรือบ้านเรือนกล่าวคือ หม้อแปลงไฟฟ้า, หนึ่งเครื่องจะถูกใช้งานตลอดเวลา และ ทำงานโดยไม่มีการหยุดพักอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดได้ตลอดเวลา หากเกิดการสูญเสียขึ้นโดยตรงกับ '' หม้อแปลงไฟฟ้า '' ระบบไฟฟ้าทั้งระบบอุตสาหกรรมจะหยุดลง หม้อแปลงไฟฟ้า, จึงจำเป็นต้องได้รับการดูและ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า, หรือ กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า, และ ตรวจสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อลดอัตตราความเสี่ยงที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในด้านสูญเสียกำลังไฟฟ้าจากเหตุการขัดข้องหม้อแปลงไฟฟ้า วิธีการตรวจสภาพเบื่องต้นจากทางทีมงาน สามารถอธิบายขั้นตอนทำงานได้ตามข้อปฎิบัติงาน