Thailand Web Stat Truehits.net ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - ศูนย์ใหญ่ รับเหมาระบบไฟฟ้า (สาขาทั่วประเทศ)

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
- แก้ไข ระบบไฟฟ้าแรงสูง
- บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ต่อเติม/ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแรงสูง

- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง อื่นๆ

 รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง,
รับติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง, ติดตั้งไฟแรงสูง,
รับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
, ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงาน, แรงสูง/ในอาคาร และ นอกอาคาร ปฎิบัติงานด้าน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, ตามมาตรฐาน ISO9001 / ISO14000 และ มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าสากลนานาชาติ ( คลิก มาตรฐานการทำงาน )


  '' เดินสายไฟฟ้า '' แรงสูง
  '' ปักเสาไฟฟ้า '' แรงสูง
  แก้ไข ''ระบบสายไฟฟ้า'' แรงสูง
  แก้ไข เสาไฟฟ้า แรงสูง
  งานปรับปรุง และ รื้อโครงสร้างระบบไฟฟ้า
  อื่นๆ ทุกประเภท


ประเภทงานครอบคลุม  ( ความสามารถของเรา )
รับเหมาระบบไฟฟ้า,
รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง, รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ครอบคลุมงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด
แก้/ปรับปรุง/รื้อถอน/ต่อเติม ระบบไฟฟ้าแรงสูง, รองรับงานระบบไฟฟ้าแรงสูงครบวงจร
-----------------------------------------------------------------------
จำแนกงานได้ดังนี้คือ :
รับเหมาระบบไฟฟ้า, ทุกกรณี รับติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง จนถึงการ รับติดตั้งระบบไฟฟ้า, ทุกชนิดควบคุมงานด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, โดยวิศวกรด้านระบบไฟฟ้าจากสภาวิศวกรโดยตรง พร้อมทีมงาน 32 ทีมงานทั่วประเทศเชี่ยวชาญงานบริการด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับเหมาระบบไฟฟ้า, แบบมืออาชีพประสบการณ์ด้าน รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, กว่า 20ปี พร้อมให้บริการงานด้าน ระบบไฟฟ้าแรงสูง, แก้ไข, ติดตั้ง, ระบบไฟฟ้าแรงสูง ทุกกรณีหากเกิดกรณีสูยเสียกำลังไฟฟ้า หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า มีความพร้อมด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงทุกประเภท

รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับเหมาไฟฟ้า, ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า, บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า, รับ เหมา ระบบ ไฟฟ้า,

รับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง


มาตรฐานการทำงาน

● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
● ปฎิบัติตาม ข้อกำหนดของ กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
● ข้อบังคับอื่นๆ ตามหลักสากล
● ISO9001:2008
● ISO 14000


และ ระบบการทำงานมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าร้องขอ ยึดมั่นหลักการทำงานตามหลักสากล

 

ช่วยเหลือฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง)

 

 '' บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ''

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีทีมงาน และวิศวกรพร้อมเข้าบริการทันที 32 สาขา (ทั่วประเทศ) ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพิ่มความอุ่นใจ และ ความไว้วางใจด้านบริการหลังการขายยิ่งขึ้น

รับประกัน ( 10 ปี )

 

 โครงการ รับเหมาระบบไฟฟ้า, และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า, รับประกันผลงานหลังเสร็จสิ้น (10ปี)  มั่นใจได้ว่าภาระกิจ รับเหมาระบบไฟฟ้า, ปักเสาไฟฟ้า, ติดตั้ง/แก้ไข/บริการ จากทางบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขสูงสุด (10ปี) ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามมาตรฐานและขอบเขตในสัญญาด้านบริการของเรา 15/02/2017
( เพราะเราไม่ใช่แค่ บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้า, )